Navigácia

Obsah

Slovenský raj

Ferrata Kyseľ je sezónne uzavretá do 14.6. 2022

Drevené rebríky v rokline Veľký Sokol sú v zlom technickom stave, prechod roklinou je náročný.

V zlom technickom stave je tiež sústava drevených rebríkov v doline Bieleho potoka a to od ústia Kyseľa po Klauzy - zelený TZCH.