Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
rozšírené vyhľadávanie
Autocamping Podlesok s.r.o.

Spracovanie osobných údajov

Ako dotknutá osoba beriem na vedomie, že moje osobné údaje sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Účelom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb je vybavenie pripomienok, žiadostí, dopytov a v prípade potreby následné kontaktovanie dotknutej osoby.

Právny základom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb je článok 6 bod. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov - oprávnený záujem prevádzkovateľa.

Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na webovom sídle www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých kontaktných miestach prevádzkovateľa.


 


hore