Malý Kyseľ

Kyseľ , Obrovský vodopád - Malý Kyseľ a Palc

Kláštorisko – Kyseľ, náhradná trasa – Obrovský vodopád – Kyseľ rázcestie – Malý Kyseľ – Malá Poľana – Palc – Podlesok

Poloha: Slovenský raj (sever) západná časť

Východiskový bod: Kláštorisko

Cieľový bod: Podlesok – rekreačná osada, zastávka SAD, parkovisko

Časový rozvrh: Kláštorisko, chata – Nad Kyseľom 20min. – Kyseľ, rázcestie 25 min.– Suchá Belá, záver 1 hod. – Glac, Malá Poľana 15 min – Malá Poľana, rázcestie 10 min. – Palc,  rázcestie 1 hod. – Píla, Piecky 35 min. – Podlesok 1 hod. Spolu: 4 hod 45 min. Prevýšenie: 447m.

Náročnosť: Stredne náročná trasa. Namáhavejšie sú najmä úseky v tiesňave Kyseľ na náhradnej trase aj v úvode tiesňavy Malý Kyseľ. Sú zabezpečené drevenými a kovovými rebríkmi, reťazami, stúpadlami a mostíkmi. Dodržujte jednosmernosť prechodu tiesňavou Malý Kyseľ. Zvyšná časť túry vedie nenáročne po lesných cestách, chodníkoch a časť aj po málo frekventovanej štátnej ceste. V závere túry krátky náročnejší úsek v Tesnine, zabezpečený horizontálnymi drevenými rebríkmi. Trasa viackrát mení farbu turistických značiek, preto vyžaduje zvýšenú pozornosť. Je však dobre značená.

Základná trasa: Prvá, náročnejšia časť túry prechádza A zónou s najprísnejším stupňom územnej ochrany. V úvode možno obdivovať dych vyrážajúcu hornú časť tiesňavy Kyseľ s Obrovským a Karolínyho vodopádom. Jej dolná časť je od roku 1976 po ničivom požiari uzavretá. Ďalej pokračujeme tiesňovou Malý Kyseľ do lúčneho prostredia planiny Glac. Zostup z planiny cez hrebeň Palc ponúka výhľady do mohutnejšej tiesňavy Veľký Sokol. V závere širokou riečnou dolinou popri potoku Veľká Biela voda, krátko aj kaňonovitým úsekom.

Free Joomla Lightbox Gallery

Destinácia

loga

Turistické trasy

gearth2
 

Video Slovenský raj

Facebook

 

PITNÉ pramene v Slovenskom raji:

prameň Podlesok
  - pri parkovisku
prameň Suchá Belá 
prameň Maisgripin
  - Glacská cesta
prameň Breznovica
  - Prielom Hornádu
prameň pri potoku Lesnica
  - Pod tiesninou
prameň Košiarný briežok
  - Grófska studňa
prameň  Pod Gačovskými skalami,
  - Dedinky
Sokolský prameň
  - Čingov 
WEB vyrobila spoločnosť KARRBON MEDIA s.r.o. 2016 - 2018